Nasze statystyki:
  • zarejestrowani użytkownicy:2619
  • produkty:4102
  • zabiegi:154
  • firmy:108
  • porady ekspertów:1164
  • komentarze:30507

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Korzystający z serwisu Beautytester pozostają anonimowi dotąd, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych są przez Beautytester wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

Zapisanie się do usług oferowanych przez Beautytester wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć, zainteresowania beauty). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań. Dane demograficzne mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) i wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących.

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do Beautytester oraz proces logowania do zasobów Beautytester realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Beautytester z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Beautytester  udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową http://beautytester.pl/profil, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Beautytester danych osobowych o użytkowniku.

Beautytester daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość podstron Beautytester jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi wymagają logowania. Zapisanie się do Beautytester jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

Beautytester jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować pod adresem biuro@beautytester.pl.

 
21 min. temu