Nasza misja

W Beauty Tester dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci wiarygodne, dostępne i dokładne informacje, abyś był przygotowany do dbania o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Korzystamy z ugruntowanego procesu redakcyjnego, aby zapewnić jak najlepsze informacje.

Nasz proces redakcyjny został opracowany przez zespół Beauty Tester. To podstawa wszystkiego, co robimy. Ale czym jest ten proces? W jaki sposób zapewniamy, że wszystko, co publikujemy, spełnia nasze standardy?

Nasz zespół tworzy i edytuje każdą treść w oparciu o 4 filary naszego procesu redakcyjnego. Te filary — (1) zdobywanie i utrzymywanie zaufania; (2) utrzymywanie wysokich standardów dziennikarskich; (3) priorytetowe traktowanie dokładności, empatii i włączenia; oraz (4) ciągłe monitorowanie i aktualizowanie treści — upewnij się, że zawsze możesz znaleźć aktualne, oparte na dowodach informacje, których potrzebujesz.

1. Zdobywanie i utrzymywanie zaufania

Informacje zdrowotne są łatwe do znalezienia, ale mogą być mylące, przytłaczające, niedokładne, nieistotne lub niedostępne. Jesteśmy tutaj, aby to zmienić. Dostarczamy treści, które są godne zaufania, dokładne, jasne, zrozumiałe, dostępne, empatyczne i wykonalne.

W naszych treściach zajmujemy się całkowitym dobrostanem i pomagamy w nawiązaniu ważnego związku między zdrowiem a stylem życia. Nazywamy to „zdrowiem całej osoby”. Na poparcie tego, otwarcie i obiektywnie omawiamy szereg tematów i punktów widzenia. Zdajemy sobie sprawę, że podróż jest inna dla każdego, dlatego opowiadamy się za inkluzywnością i empatią. Jesteśmy tutaj — wolni od osądów — dla wszystkich, którzy szukają lepszego zdrowia.

2. Utrzymywanie wysokich standardów dziennikarskich

Przychodzisz do Beauty Tester, aby uzyskać dokładne informacje o swoim zdrowiu, więc naszym obowiązkiem jest ustalanie wysokich standardów dziennikarskich. Nasze wiadomości i treści edukacyjne są bezstronne, wyważone, aktualne, praktyczne, poparte badaniami, uczciwe i wyczerpujące. Nasze treści fabularne przedstawiają indywidualne perspektywy z empatią, szczerością i szacunkiem.

Oto jak zapewniamy, że spełniamy te standardy:

  • Starannie dobieramy współpracowników i regularnie ich szkolimy. Nasz wewnętrzny zespół redakcyjny starannie wybiera współpracowników. Sprawdzamy naszych twórców treści pod kątem wiedzy merytorycznej i odpowiedniego doświadczenia życiowego. Szkolimy ich w zakresie najlepszych praktyk pozyskiwania, zapewniamy regularne informacje zwrotne i stały coaching.
  • Dokładnie sprawdzamy wszystkie marki, z którymi współpracujemy i które wymieniamy w naszych treściach. Nasz zespół ds. integralności marki i treści.
  • Wszystkie treści są trzykrotnie sprawdzane, aby spełniały nasze standardy. Nasz wewnętrzny zespół edytorski dotyka każdego fragmentu treści przed jego opublikowaniem, dwukrotnie i potrójnie sprawdza, aby upewnić się, że spełnia nasze rygorystyczne standardy redakcyjne dotyczące przejrzystości, dokładności, jakości pozyskiwania oraz otwartego i empatycznego języka.

3. Priorytetyzacja dokładności, empatii i inkluzywności

Chcemy mieć pewność, że wszystko, co publikujemy, jest dostępne i zrozumiałe dla naszych czytelników.

Zauważysz, że nasz głos jest ciepły i przystępny – a jednocześnie odważny i progresywny. Poza tym, że jesteśmy przystępni i przejrzyści, używamy świadomego, pełnego szacunku języka, który promuje inkluzywność i współczucie. Używamy empatycznego języka, aby opowiadać historie bez osądów i dokonujemy świadomych wyborów, aby usunąć piętno, stereotypy i uniknąć wstrzykiwania uprzedzeń.

W Beauty Tester świadomy język jest stałym zobowiązaniem.

Wraz z rozwojem języka ewoluujemy wraz z nim. Rozumiemy również, że zdrowie dotyka każdego z nas w inny sposób, dlatego szanujemy dobór słów ludzi, którzy dzielą się ich osobistymi historiami. Ostatecznie nie możemy być prawdziwym sojusznikiem, jeśli nie umieścimy Cię w centrum wszystkiego, co robimy. Nasze użycie języka odzwierciedla ten pogląd.

4. Ciągłe monitorowanie i aktualizacja treści

Informacje zdrowotne ciągle się zmieniają. Pojawiają się nowe badania, stare pomysły są obalane, a terminologia staje się nieaktualna.

W Beauty Tester stale monitorujemy i aktualizujemy nasze treści, aby mieć pewność, że udostępniamy najbardziej aktualne i dokładne informacje. Aby to urzeczywistnić, mamy całe zespoły redaktorów skoncentrowanych na identyfikowaniu i aktualizowaniu niedokładnych lub niejasnych informacji.

Nasz zespół ds. integralności medycznej monitoruje zmiany w standardach opieki, nowe wytyczne kliniczne, zatwierdzenia lub wycofania leków oraz zalecenia dotyczące głównych praktyk. Zespół przekazuje te spostrzeżenia naszym redaktorom i partnerom, dzięki czemu zawartość może być aktualizowana w celu odzwierciedlenia najnowszych, najdokładniejszych i najbardziej użytecznych informacji.

Możesz zobaczyć kilka dat w naszej treści. Każdy z nich odnosi się do innego etapu w naszym procesie redakcyjnym.

Podejmujemy się aktualizacji treści i ponownej weryfikacji w wyniku kilku trwających procesów:

  • Regularne audyty. Przeprowadzamy regularne audyty treści w celu uwzględnienia zmian w języku i terminologii medycznej oraz trendów w społecznościach zajmujących się zdrowiem.
  • Coroczna weryfikacja marki. Co roku ponownie oceniamy sprawdzone marki i aktualizujemy wszelkie treści odnoszące się do tych marek, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w wynikach marki w stosunku do naszych kryteriów weryfikacji.
  • Terminowe aktualizacje każdego dnia. Nasz zespół ds. wiadomości monitoruje zmiany w opracowywanych artykułach i publikuje aktualne aktualizacje dotyczące najważniejszych bieżących wiadomości zdrowotnych.
  • Natychmiastowe działanie na podstawie informacji zwrotnej. Zachęcamy czytelników do wyrażania opinii na temat naszych treści i podejmujemy natychmiastowe działania w celu rozwiązania wszelkich potencjalnych problemów. Gdy czytelnik powiadomi nas o potencjalnym problemie z naszymi treściami — takim jak niedokładne, nieaktualne, niejasne lub sprzeczne informacje — podejmujemy natychmiastowe działania. Nasze zespoły redakcyjne i medyczne badają opinie, ustalają, jakie poprawki są potrzebne, i ponownie publikują zaktualizowaną treść.